Praktimedika MM s.r.o


Praktický lékař: MUDr. Zora Možíšová

Praktický lékař: MUDr. Lucie Martochová


Sestra: Jana Lýsková


9.května 2134/73, 750 02 Přerov


Telefon:

739 643 564

IČO: 29397154

E-mail:

praktimedikamm@email.cz
Vnitřní řád ordinace PRAKTIMEDIKA MM s.r.o.


Najdete nás (mapa)

Ceník výkonů nehrazených ZP:

Dle vyhlášky MZd ČR č. 467 ze dne 8.9.1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, hrazena zdravotními pojišťovnami

PLATNÝ OD 1.1.2020

Pracovně-lékařská prohlídka (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)-výhradně kat.1

500

/ Od kat.2 se poskytuje ze zákona PLP jen na základě smlouvy a ceny jsou určovány smluvně ! /

Vyšetření pro řidičský průkaz

500

Vyšetření pro zbrojní průkaz

600

Vyšetření s vystavením zdravotního (potravinářského průkazu)

400

Vyšetření na svářečský průkaz, vysokozdvižný vozík, atd.

400

Vyšetření pro zdr. způsob. pro svor dobrovolných hasičů

450

Potvrzení o zdravotním stavu aj. administrativní úkony -dle časové náročnosti

200 - 500

Vyšetření před operací(včetně EKG), před UUT, kosmet. atd., z jiné než zdravotní indikace

600

Vyšetření sportovce (včetně klidového EKG)

500

Vyšetření před cestu do zahraničí s písemným závěrem

500

Vyšetření pro soud, policii ČR-na vlastní žádost

400

Potvrzení na tábor, před rekondičním, rekreačním pobytem apod.

250

Potvrzení přihlášky na SŠ/VŠ (každá další 50 Kč)

150

Žádost do domova důchodců, ústavu sociální péče (každá další 100 Kč)

300

Očkování, injekce nebo odběr krve na vlastní žádost

100

Vyšetření EKG na vlastní žádost

150

Vyšetření CRP z krve z prstu na místě(na vlastní žádost mimo vymezené indikace ZP)

á 150

Výpis-dokumenty pro komerční pojišťovnu (pojistná událost, úraz, bolestné, životní pojištění apod.)

dle časové náročnosti

200 - 1000

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost (NELZE NA POČKÁNÍ ! )

250

Expresní vystavení (do 48 hodin)výpisu, či jiného písemného dokumentu

příplatek 100%

Vystavení náhradního hlášení pracovní neschopnosti při ztrátě

100

Nahlédnutí do zdrav. dokumentace v přítomnosti zdrav. pracovníka

350

Kopírování na žádost pacienta

1 strana 10,-Kč

  • Copyright (c) 2016 WEB DESIGN - Autor: Mgr. Jan Martoch
  • Jste 70871. návštěvník této stránky.
  • Vložit informace